slider

Paketi koje smo pripremili za Vas

Teliks je pripremio dve grupe različitih paketa kako za kućnu tako i za poslovnu primenu. Nadamo se da će izabrani paketi zadovoljiti Vaše potrebe za brzim internetom, a ukoliko imate specijalne zahteve kontaktirajte nas kako bi napravili dogovor.

Flat Home paketi su namenjeni kućnim korisnicima za svakodnevnu potrebu pristupa Internetu. Navedeni paketi nemaju limitaciju prenosa podataka.
Flat Home Paketi
Mini Home (1 Mbps download / 0.25 Mbps upload) 800,00
Standard Home (8 Mbps download / 2 Mbps upload) 1.200,00
Advanced Home (12 Mbps download / 3 Mbps upload) 1.500,00
Mega Home* (16 Mbps download / 5 Mbps upload) 2.000,00
*Samo ako za to postoje tehnički uslovi

 

Flat Business paketi su namenjeni velikim i malim firmama koji imaju potrebe za povezivanjem više računara na Internetu. Svi paketi nemaju limitaciju prenosa podataka. Takođe svi Business paketi imaju veći Internet prioritet u odnosu na Home pakete, kao i bržu tehničku podršku.

Flat Business Paketi
Mini Business (3 Mbps download / 3 Mbps upload) 3.000,00
Standard Business (5 Mbps download / 5 Mbps upload) 5.000,00
Advanced Business (7 Mbps download / Mbps upload) 6.000,00
Mega Business (10 Mbps download / 10 Mbps upload) 8.000,00

Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim porezom.